Projectomschrijving

De gemeente Wageningen is momenteel gehuisvest in het stadhuis aan de Markt in het historische centrum en stadskantoor aan het Olympiaplein (de werf en de brandweerkazerne buiten beschouwing gelaten). Middels een niet-openbare aanbestedingsprocedure heeft de gemeente gekozen om het huidige stadhuis, gelegen in de historische binnenstad van de gemeente, te verbouwen en uit te breiden en het stadskantoor aan het Olympiaplein af te stoten.

Het stadhuis bestaat op dit moment uit meerdere gebouwdelen, te weten twee monumentale gebouwdelen (één Rijksmonument en één gemeentelijk monument), een gebouwdeel jaren 80 en een gebouwdeel 2007. De twee monumentale gebouwdelen worden verbouwd/gerenoveerd (en deels gesloopt), het gebouwdeel uit de jaren 80 vergaand verbouwd en het gebouwdeel uit 2007 wordt gesloopt en daar vindt uitbreiding plaats middels nieuwbouw.

De totale omvang van het vernieuwbouwde stadhuis (inclusief nieuwbouw) bedraagt circa 5.500 m² BVO.

Om bij de website bij de gemeente Wageningen te komen klik op deze link:

http://www.wageningen.nl/Wonen_milieu_en_verkeer/Bouwen_en_wonen/Nieuwbouw/Vernieuwbouw_stadhuis